Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Så raderar eller rättar du information

Du har rätt att radera, ändra eller rätta information som vi lagrade om dig upp till en gång per år. För att radera, ändra eller rätta information kontaktar du personuppgiftsansvarig.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke eller begränsa användning av information. För att göra det kontaktar du personuppgiftsansvarig.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Namn: August Strömberg (Personuppgiftsombud) Mail: contact@oddsmatcher.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Carlsam AB (Personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559152-2163
Samuel Norbersgatan 9, 431 34 Mölndal.